de en fr es it pl nl lt sk cs hu ru fiECJ 2011 e.V.

Marec 2009 - bola založená "EJC 2011 e.V."

Registrovaná spoločnosť (eingetragener Verein) nazvaná "EJC 2011 e.V." vznikla 4. marca 2009 v záujme sústrediť energiu na EJC 2011 a dať prípravam plynulý priebeh.

Smerovania a ciele spoločnosti

Záujmom asociácie je propagovať žonglovanie a podobné športy. Taktiež sa snaží organizovať a rozvíjať žonglérsku komunitu v Mníchove. Žongléri z okolia a z celej Európy prídu spoznávať sa a vymieňať si skúsenosti v žonglovaní a podobných športoch.

Cieľom spoločnosti je špeciálne poskytnúť priestory na tréning, propagovať športové cvičenia a vystúpenia, organizovať regionálne, národné a medzinárodné súťaže, stretávky a udalosti.

Asociácia podporuje spojenie žonglérov zo všetkých európskych krajín organizovaním Európskej žonglérskej stretávky (EJC) 2011 v Mníchove.

(výňatok z článkov spoločnosti EJC 2011)

EJC 2011 München - Impressum - © 2014 - 311158 visitors since may 2010
Text not translated. If you want to help, please contact us. Depending on your Browsersettings we have choosen an alternative language.