de en fr es it pl nl lt sk cs hu ru fiZespół EJC

Team EJC składa się z zespołu głównego, koordynatorów grup, członków grup, przyjaciół i wolontariuszy.


Jesteśmy ludźmi w różnym wieku, wykonujemy różne zawody: pracujemy z dziećmi, w szkołach, jako „wolni strzelce”, wplatając przy tym działalność artystyczną i żonglerską w nasze życie. Dlatego postawiliśmy sobie za cel, by Europejski Festiwal Żonglerski, który co roku jest organizowany w innym europejskim mieście, w 2011 roku odbył się w Monachium.

Zespół główny

Andreas Anders-Wilkens, Tim Adams, Jürgen und Suzann Adams

Christian Bross, Markus Furtner, Juliane Scheer, Toni Schneider

Pozostali koordynatorzy grup

Mathias Pusch, Julia Stangl, Tobias Thiel, Stefan Bialek
EJC 2011 München - Impressum - © 2014 - 311494 visitors since may 2010
Text not translated. If you want to help, please contact us. Depending on your Browsersettings we have choosen an alternative language.